Ašiniai ventiliatoriai

DQ DR

R, Q ašiniai ventiliatoriai

AKSD

 AKF, AKA, AKS ašiniai ventiliatoriai   

AND

    AND, ANDB vidutinio slėgio ašiniai ventiliatoriai   

    Ventiliatorių duomenis galite rasti parinkimo programoje RoVent10